Our Products

 

     เรามีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากมาย ที่ได้รับ

     ความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อเป็นตัวแทนผลิต

     ชิ้นงานตามธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

 

     ประเภทการให้บริการ

        OEM (Original Equipment Manufacturer)

          การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ตาม

          แบบที่ลูกค้ากำหนด

        OBM (Original Brand Manufacturer)

          คือ การผลิตภายใต้แบรนด์ของเราเอง ซึ่งทั้ง

          คุณภาพสินค้า และราคาสมเหตุสมผล สินค้า

          ลักษณะนี้ เน้นขายเป็นแบบส่งเหมาะสำหรับ

          ลูกค้าที่สั่งสินค้าในปริมาณมาก เพื่อนำไป

          กระจายต่อในแบบปลีก

 

      รายละเอียดสินค้า

        กล่องพลาสติกสำหรับใส่อุปกรณ์

          อิเล็กทรอนิกส์ ทำเฉพาะตัวเคส มีทั้ง
          รับ
ออกแบบใหม่ และงานสำเร็จรูป

       ผลิตโดยเครื่องจักร และบางขั้นตอน

          ใช้แรงงานคน

        รับงานสกรีน

       ขายอุปกรณ์เสริม เช่น ปลั๊กไฟ สวิตช์

 

     วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

        Acrylic

       PVC

        วัสดุอื่นตามที่ลูกค้าต้องการแต่ต้อง
           ขอดูกำลังของเครื่องจักรที่มีก่อน