Company Profile
 

บริษัท ทีอาร์ซี สมาร์ทบ๊อกซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 บริหารและดำเนินกิจการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เปี่ยมด้วยประสบการณ์

การทำงานที่ยาวนาน ตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าด้วยงานพลาสติกครบวงจร เริ่มตั้งแต่กล่องพลาสติกสำหรับใส่อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัยนำเข้ามาจากต่างประเทศ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งเครื่อง CNC, เครื่อง LASER โดยช่างผู้ชำนาญ และไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการผลิต นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการงานต้นแบบ

งานพ่นสี และพิมพ์ซิลล์สกรีนให้แก่ลูกค้า     

           

ในขั้นตอนการออกแบบเราใช้โปรแกรมที่สามารถทำให้ชิ้นงานดูเสมือนจริงและดูมีมิติมากขึ้น          

ซึ่งสามารถสร้างแบบจาก 2 มิติ ให้เป็น 3 มิติได้ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงถึงชิ้นงาน และชิ้นงานประกอบได้โดยอัตโนมัติ สามารถสร้าง BOM

ได้อย่างง่ายดายจากชิ้นงานประกอบ รวมถึงการทำ Balloon แบบอัตโนมัติด้วย โดยชื่อโปรแกรม คือ “Solid Works” ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่ง Solid Works เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาด 3D CAD (Computer Aided Design) Software
หัวใจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากวิศวกร นักออกแบบมากกว่า 500,000 ราย จาก 80,000
บริษัททั่วโลกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ             

    

ที อาร์ซี สมาร์ทบ๊อกซ์ มุ่งมั่นที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และแผนกบริการต่างๆ ที่สามารถรองรับ

การผลิตได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมการตัดชิ้นงาน และในระหว่างการผลิต

จะได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยทีมงาน เพื่อให้ชิ้นงานออกมาสมบูรณ์และได้มาตรฐาน เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและการผลิตชิ้นงานที่

มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

ในการคิดพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีอาร์ซี สมาร์ทบ๊อกซ์ จึงได้

แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม จากกลุ่มแรกที่เป็นการผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีความพร้อมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนฐานะสู่การเป็น OBM (Original Brand Manufacture) การผลิตที่มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง จึงเกิดเป็นสินค้าในกลุ่มที่สอง

ภายใต้ชื่อโปรเจค “BOX SMART U” โดย U ในที่นี้ ย่อมาจาก UNIVERSAL ซึ่งโปรเจกต์นี้ คือ กล่องอเนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์แบบสำเร็จรูป ซึ่งจะสามารถลดขั้นตอนความซับซ้อนและระยะเวลาในการผลิต ให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็ว สะดวก และสามารถ

ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยจะแบ่งชนิดงานออกเป็นรูปแบบต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกชม และสามารถสั่งซื้อได้ทันที