Smart U Project

 

    เราสร้างโปรเจคการผลิตชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือ

    และนวัตกรรมที่ทันสมัยในการออกแบบ และ

    นำเสนอตัวอย่างชิ้นงานให้แก่ลูกค้าได้เห็นสินค้า

    เสมือนจริง ก่อนทำการผลิตและแก้ไขต่อไป

 

    ตัวอย่างสินค้าของ Smart U เป็นการออกแบบ

    ด้วยโปรแกรม Solid Work วัสดุเป็นเหล็ก

    มีหลายรูปแบบ หลายขนาด